Ydelser

Relate leverer ydelser indenfor strategi, budskabsudvikling, organisering og eksekvering.

Relate blev grundlagt ud fra et ønske om at yde eksklusiv og engageret lederrådgivning inden for Public Relations. Bureauet løser kommunikationsopgaver på basis af analytiske processer, effektive metoder og mere end 10 års praktisk erfaring. Ydelserne placerer sig i følgende kategorier:

Strategi

STRATEGI — udvikling af operationelle kommunikationsstrategier og -planer, baseret på organisationens forretningsmål. Strategiprocessen er altid analytisk funderet og kan involvere kunder, medarbejdere og andre interessenter.


ikon_organisering

ORGANISERING — strukturering af kommunikationsafdelinger og uddannelse af medarbejdere. Målet er en motiveret og velorganiseret organisation med formulerede målsætninger, effektive redskaber og klare arbejdsgange.


ikon_fortaelling

KERNEFORTÆLLING — formulering af organisationens mål, styrker og værdier med ord og budskaber, der er fælles og målgruppeorienterede. Kernefortællingen aktiveres i prioriterede kommunikationsaktiviteter.


ikon_eksekvering

EKSEKVERING — rådgivning såvel som praktisk håndtering af PR-arbejde inden for alle medietyper, med et særligt fokus på pressearbejde; positionering, lanceringer og agenda setting.